Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Държавни и Общ. институции » Държавни и обществени институции
Posted by SB on 2008/2/11 13:18:34 (5682 reads )
Телефонен код за гр. Павел баня от цялата страна 04361. Пощенски код 6551
.
Община Павел баня, ул. "Освобождение" 15
тел: 32-60, Gate:0886333329, факс: 20-94
Дежурен гр. защита - тел: 22-67
Председател ОбС - тел: 22-38
 
Полицейски Участък – Павел баня   ул. Христо Ботев 8     тел. 112
Пожарна безоп. и защита на населението  ул. Ген. Столетов 1А тел. 112
Център за спешна медицинска помощ - ул. Акация 6    тел. 112
 


Водоснабдяване и канализация - тел. 0431/ 637 48
EVN
–България клон Казанлък тел. за повреди 0431 63317

Държавна Дивечовъдна Станция „Мазалат” с. Горно Сахране тел. 04357/235, 245
Държавно лесничейство – ул. Генерал Столетов 14  тел. 31-67


Общинска служба - Социално подпомагане - ул. Христо Ботев 8 - тел. 21-02
Бюро по труда - ул. Христо Ботев 8    тел. 32-78
Общинска служба по Земеделие и гори - ул. Генерал Столетов 14  тел. 20 - 57


Поща - ул. Генерал Столетов 1 - тел. 22-22

Туристически информационен център - бул. Освобождение 4 тел. 21-48

Целодневна детска градина „Синчец” ул. Христо Ботев 15 - тел. 21-00
Детски ясли - ул. Г. Бенковски 11 - тел. 22-51

СОУ Христо Ботев - ул. Христо Ботев 13 - тел. 22-06
Професионална гимназия по ресторантьорство
и хотелиерство - ул. Св. Кирил и Методий 2 - тел. 22-00
 
Читалище Напред - бул. Освобождение 4 - тел. 21-92

Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори