Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Статия Публикувано
25. Откр. конк. по НВМОП 2010 - Управление на проекти ПРСР 15.04.2015 08:04 (прочетено 2484)
24. Откр. конк. по НВМОП 2011 - Строит. надзор по проекти ПР 15.04.2015 08:04 (прочетено 2502)
23. ОП-2012 - Реконструкция и изграждане на улично осветлени 15.04.2015 08:04 (прочетено 2590)
22. ПП-2013 - Избор на оператор за телефонни услуги 15.04.2015 08:04 (прочетено 2622)
21. ОП-2013 - Изложбена зала и ателиета за стари занаяти с. 15.04.2015 08:04 (прочетено 2623)
20. ОП-2013 - Доставка на горива и масла за нуждите на общин 15.04.2015 08:04 (прочетено 2535)
19. Договаряне без обявление 2014 - Доставка на ел. енергия 15.04.2015 08:04 (прочетено 2597)
18. ПП-2014 - Услуга с машини с водач за нуждите на община П 15.04.2015 08:04 (прочетено 2620)
17. ПП-2014 - Доставка на канцеларски материали 15.04.2015 08:04 (прочетено 2562)
16. ПП-2014 - Извършване на транспортни услуги 15.04.2015 08:04 (прочетено 2589)
15. ПП-2014 - Ремонт автомобили община Павел баня 15.04.2015 08:04 (прочетено 2550)
14. ПП-2014 - Почистване на канализации с машини 15.04.2015 08:04 (прочетено 2512)
13. ПП-2014 - Временна доставка на хранителни продукти 15.04.2015 08:04 (прочетено 2592)
12. ПП-2014 - Доставка на миещи, санитарни и дез. материали 15.04.2015 08:04 (прочетено 2557)
11. ПП-2014 - Почистване на замърсени територии и сметища 15.04.2015 08:04 (прочетено 2600)
10. ОП-2014 - Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа 15.04.2015 08:04 (прочетено 2681)
9. ПП-2014 - Доставка на дърва и въглища 15.04.2015 08:04 (прочетено 2590)
8. ПП-2014 - Зимно поддържане и почистване на улици 14.04.2015 16:04 (прочетено 2577)
7. ПП-2014 - Ремонт улици - 3 14.04.2015 16:04 (прочетено 2670)
6. ПП-2014 - Доставка и монтаж на скоростна кутия 14.04.2015 16:04 (прочетено 2612)
5. ОП-2014 - Частична реконструкция на водопроводната мрежа 14.04.2015 15:04 (прочетено 2618)
4. Строителен надзор проект №24/322/01614-ПРСР 14.04.2015 15:04 (прочетено 2693)
3. ПП-2014 - Доставка оборудване, проект №24/321/01614-ПРСР 14.04.2015 15:04 (прочетено 2587)
2. ОП-2014 - Доставка на хранителни стоки 14.04.2015 15:04 (прочетено 2517)
1. Договаряне без обявление - 2014 - Обществен превоз 14.04.2015 15:04 (прочетено 2686)