Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

БЮДЖЕТ : Бюджет 2017
Posted by SB on 2016/12/29 9:03:33 (5587 reads )

Бюджет 2017

ОБЯВА, публикувана на 29.12.2016г.
Във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси Кметът на община Павел баня Станимир Радевски организира на 05.01.2017г. от 14 часа в зала Младост на Читалище „Напред 1903“ в град Павел баня публично обсъждане от местната общност на проекта за Бюджет 2017г. Всички изготвени проекти на материали и предложения може да се намерят на сайта на община Павел баня – Бюджет на община Павел баня – Проект за Бюджет 2017г.  

Проект за Бюджет 2017г. публикуван на 29.12.2016г.

Доклад по Проект за Бюджет 2017г. публикуван на 29.12.2016г.

 Бюджет на община Павел баня за 2017г. публикуван на 09.02.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(м. януари)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(м. февруари)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(м. март) публикуван на 25.04.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(I тримесечие) публикуван на 15.05.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(м. април) публикуван на 15.05.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(м. май) публикуван на 21.06.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(м. юни) публикуван на 09.08.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(II тримесечие) публикуван на 09.08.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(м. юли) публикуван на 16.08.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(м. август) публикуван на 13.10.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(м. септември) публикуван на 16.10.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(деветмесечие) публикуван на 31.10.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(м. октомври) публикуван на 19.12.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(м. ноември) публикуван на 19.12.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017(м. декември) публикуван на 29.01.2018г.

Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 публикуван на 27.02.2018г. 

Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 публикуван на 28.06.2018г.

Баланс към 31.12. 2017 публикуван на 28.06.2018г.

Отчет за приходите и разходите към 31.12. 2017 публикуван на 28.06.2018г.