Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

2019 : Март 2019
Posted by SB on 2019/3/6 16:06:36 (1046 reads )

Март 2019

Относно: Предоставяне на мери и пасища - 06.03.2019г.

Относно: Добавяне в списък за пътуващи служители - 06.03.2019г.

Относно: Изменение на Наредба за зелената система- 07.03.2019г.

Относно: Одобряване на План за развитие на социалните услуги - 07.03.2019г.

Относно: Проект за изменение на поземлени имоти - 14.03.2019г.

Относно: Продажба на поземлен имот гр. Павел баня - 14.03.2019г.

Относно: Промяна в кадастралната карта на гр. Павел баня - 14.03.2019г.

Относно: Разрешение за изработване на КПИИ - 14.03.2019г.

Относно: Промяна в кадастралната карта на гр. Павел баня - 14.03.2019г.

Относно: Отдаване под наем на терен за кафе автомат - 19.03.2019г.

Относно: Промяна в кадастралната карта на гр. Павел баня - 19.03.2019г.

Относно: Приемане на средносрочна бюджетна прогноза - 19.03.2019г.

Относно:  Актуализация на инвестиционната програма - 19.03.2019г.

Относно: Допълнение №1 на ПУРОИ - 19.03.2019г.

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на недвижими имоти - 19.03.2019г.

Относно: Упълномощаване на представител на общината - 19.03.2019г.

Относно: Допускане на процедура по изменение проект на ПУП - 22.03.2019г.