Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Процедури по ЗОП : ОП-16-3- Проектиране и СМР на многофамилни жил. сгради
Posted by SB on 2016/3/7 8:53:02 (3370 reads )

ОП-16-3- Проектиране и СМР на многофамилни жил. сгради

Решение, публикувано на 07.03.2016г.

Обявление, публикувано на 07.03.2016г.

Документация, публикувано на 07.03.2016г.

Протокол 1, публикуван на 10.05.2016г.

Съобщение отваряне на ценови оферти, публикувано на 14.06.2016г.

Протокол 2, публикуван на 01.07.2016г.

Протокол 3, публикуван на 01.07.2016г.

Решение изпълнител, публикувано на 01.07.2016г.

Протокол връщане гаранции, публикувано на 28.07.2016г.

Протокол върнати гаранции, публикувано на 08.08.2016г.

Договор по позиция 2, публикуван на 12.10.2016г.

Информация до АОП за сключен Договор , публикуван на 12.10.2016г.

Протокол върнати гаранции , публикуван на 14.10.2016г.

Протокол след решение на КЗК , публикуван на 18.11.2016г.

Решение , публикувано на 18.11.2016г.

Договор по позиция 1, публикуван на 08.02.2017г.

Информация до АОП за сключен Договор , публикуван на 08.02.2017г.

Информация за възстановена гаранция, публикувано на 28.02.2017г.

Протокол за връщане на гаранция към договор № 8/06.02.2016г. , публикувано на 17.11.2017г.

Обявление до АОП за изпълнен договор по позиция 1, публикувано на 17.11.2017г.

Обявление за изпълнен договор , публикувано на 15.10.2020г.