КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услугиИнформация

E_mail

 
@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2020/8/28 9:52:52 (22 reads )
Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община Павел баня

@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2020/8/13 15:30:49 (33 reads )

@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2020/7/10 15:47:14 (55 reads )
Проект на Наредбaта за търговска дейност на територията на община Павел баня

@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2020/6/16 17:02:45 (57 reads )
Проект за изменение на Наредбaта за търговска дейност на територията на община Павел баня

@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2020/5/27 17:46:00 (44 reads )
Относно: Приемане на изменения в Наредбата за МДТ- 27.05.2020г.

@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2020/2/18 10:20:07 (162 reads )
Наредба за управление на земите от общинския поземлен фонд

@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2020/2/14 17:58:00 (161 reads )
Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци 

@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2020/2/10 16:08:54 (156 reads )

Краткосрочна програма на община Павел баня за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и био горива - 2020 - 2023г.

Дългосрочна програма на община Павел баня за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и био горива - 2020 - 2030г.


@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2020/2/10 12:46:01 (148 reads )

 


@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2020/2/4 16:27:13 (163 reads )
Проект на Наредба за регистрация, регистър, контрол и организация на движението на пътни превозни средства теглени от животинска тяга на територията на Община Павел баня

@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2020/2/4 16:18:06 (140 reads )

@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2020/1/13 19:56:00 (160 reads )
Проект за допълнение на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни  - домашни любимци и селскостопански животни на община Павел баня.

@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2020/1/13 18:42:00 (163 reads )
Проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9

@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2019/12/13 18:27:00 (180 reads )
Проект за изменение и допълнение на НУЗОПФ

@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2019/12/7 12:50:32 (216 reads )
Проект  на Стратегия за управление на Общинската собственост - 2019 - 2023

@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2019/12/7 12:48:06 (205 reads )
Проект  на ПУРОС - 2020

@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2019/12/4 12:25:39 (204 reads )

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет на община Павел баня

Протокол  на комисията


@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2019/11/27 16:36:05 (210 reads )
Проект за изменение на НРПУРОИ - 2019

@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2019/11/26 17:13:52 (183 reads )
Проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9

@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2019/4/4 9:15:18 (357 reads )
Проект за изменение на НРПУРОИ - 2019

@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2019/3/6 15:53:35 (374 reads )
Предложение за промяна на Наредба за изграждане и опазване на зелената система

@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2019/3/6 15:50:12 (373 reads )
 

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за управление на земи от общински поземлен фонд


@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2019/2/27 15:11:09 (356 reads )
Предложение за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Павел баня

@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2019/1/3 10:32:53 (397 reads )
Проект  за изменение на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд

@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2018/12/16 13:09:38 (481 reads )
Изменение в Наредбата за местните данъци и такси

@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2018/7/25 14:14:42 (564 reads )
Програма за управление на отпадъците 2018-2020

@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2018/6/4 15:03:00 (708 reads )
Проект за изменение на Наредба № 1 за обществения ред в община Павел баня

@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2018/5/4 12:03:00 (788 reads )

Проект за изменение на Обобщената тарифа за определяне на минимални наемни цени на общински имоти


@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2018/1/10 16:33:07 (955 reads )
Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата в община Павел баня за периода 2018 - 2020г.

@@
Проекти на нормативни актове »
Posted by SB on 2017/11/29 16:00:07 (1045 reads )
Проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9

« Предишна[1] 2 Следваща »  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>   Партньори
   http://visitcentralbalkan.net/bg


   http://www.unicef.bg//bg


   http://www.bgvakancia.com/