Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Архив новини » - 135 години от обесването на Левски
Posted by SB on 2008/2/21 8:22:06 (3234 reads )
На 19 февруари се навършват 135 години от обесването на Васил Левски. На тази дата е изпълнена смъртната присъда, тогава в покрайнините на София.
Васил Иванов Кунчев е роден на 18 юли (6 юли стар стил) 1837 г. в Карлово в семейството на Иван Кунчев Иванов и Гина Василева Караиванова. Има двама братя - Христо и Петър - и две сестри - Ана и Марийка. Васил Левски е известен още с прозвищата си "Дякон", "Апостол" - счита се за идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО) и на Българския революционен централен комитет (БРЦК).
През 1862 г. заминава за Сърбия и взема участие в Първата българска легия на Раковски в Белград. Там заради ловкост и храброст получава прозвището Левски.
През 1867 г. става знаменосец в четата на Панайот Хитов. В Белград участва във Втората българска легия на Раковски (1867 - 1868).
На 26 декември 1872 г. е заловен от турската полиция до Къкринското ханче (източно от Ловеч). Съдът го осъжда на смърт чрез обесване.
И ние днес, на 19 февруари, сме тук в Джанановата къща, в Габарево, община Павел баня, където през 1869г. Васил Левски основава таен революционен комитет, който работи активно за организиране на Априлското въстание.Възпоменателното честване започна с поднасяне на венец пред паметната плоча на Васил Левски от Кмета на Община Павел баня Станимир Радевски. Честването продължи с рецитал от група по художествено слово и вокална група за патриотични песни към НЧ “Обнова” с.Габарево с ръководител Донка Илинска.
 

@@
Архив новини » - Отново награди за кукерите в Ямбол
Posted by SB on 2008/2/19 8:14:56 (3251 reads )
Кукерските групи на с.Габарево и Осетеново- Александрово- Манолово се завърнаха от “Кукерландия”- Ямбол 2008г. с награди.
Представителите на НЧ “Обнова” с.Габарево са наградена за оригинално представяне на Възрожденската група, която откри фестивалът в Ямбол с топовен залп. Кукерите от Осетеново- Александрово- Манолово получават първа награда за детска маскарадна група.
На “Кукерландия” присъстваха повече от 28 групи от 20 общини от цялата страна, както и групи от Хърватска и Македония. Седемчленното жури с председател проф. Радост Иванова оценяваха автентичността на маските, танците и обредите, които представиха участниците.
Фестивалът “Кукерландия” – Ямбол 2008г. беше закрит от Кукерските групи на с.Габарево и с.Тъжа, община Павел баня.

@@
Архив новини » - Минимални данъци за колите прие ОбС
Posted by SB on 2008/2/15 8:57:25 (3064 reads )
На  заседанието си  от 14 февръари Общински съвет Павел баня във връзка с чл.1 ал.12 от Закона за местните данъци и такси прие Наредба за местните данъци в общината. Данъкът, засягащ най- голяма част от населението е този за недвижимите имоти, който по предложение на Кмета на Община Павел баня Станимир Радевски се прие да бъде 1.5 промила, което е минималната стойност определена от Закона.
По време на обсъждането на данъците върху превозните средства Радостин Миланов от групата на общинските представители на ПП ДПС направи предложение за приемане на минимални стойности на размера на данъка за автомобили над 74 kW до 110 kW - съответно 1.10 лв.за 1 kW и над 110 kW съответно 1.23 лв. за 1 kW, заложени в закона, с цел стимулиране на покупките на нови автомобили в региона. Представителите на местния парламент с единодушие подкрепиха разработването и реализирането на проект “Канализационен клон Зона Запад” с.Тъжа, община Павел баня. На днешното заседание беше решено да започне и процедура по провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от 5 години на имоти – публична общинска собственост- лекарски кабинети в здравните служби на територията на общината.
Съгласно докладът на Председателя на постоянната комисия /ПК/ по европейско развитие, туризъм и екология и председателя на ПК по здравеопазване, социални дейности и малцинствена интеграция беше предложено приемането на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и приемане на двугодишен план за образователно интеграция да бъде отложено за следващо заседание на общински съвет, тъй като е необходимо да бъде допълнително обсъдена на среща с кметовете на населени места, отдел”Закрила на детето”, отдел “Социално подпомагане”, представители на юридическия екип на община Павел баня, Кмета на общината, двете постоянни комисии, както и представители от етническите малцинства. Датата за провеждане на кръглата маса е 20 февруари 2008г.
Представителите на местния парламент се запознаха и с информация относно изпълнение на мероприятията към Стратегията за развитие на туризма на територията на община Павел баня и постъпилите молби и заявления във връзка с разпореждане с имоти- общинска собственост.

@@
Архив новини » - Даниела Русева е новата царица Роза 2008
Posted by SB on 2008/2/4 19:12:49 (5361 reads )
На грандиозен спектакъл в залата на Читалище "Напред" гр. Павел баня, подготвен от служителите от Общинска администрация и Фолклорен танцов ансамбъл “Детелини, по най-демократичен начин публиката в залата избра за своя Царица Даниела Русева на 18 години, абитуриентка от СОУ „Христо Ботев” от гр. Павел баня. Тя получи 128 гласа от гласувалите общо 384 човека в залата.При броенето на гласовете присъства журналист на БНТ. Новата Царица Роза Павел баня харесва филми със Стивън Сигъл и обича да чете Ботев. Обича тоалетите в черно и мечтае да създаде сплотено семейство. Нейният девиз -„Приятелството е всичко!”.
            Изборът на Царица Роза – Павел баня  се провежда ежегодно в гр. Павел баня по време на традиционния Празник на розата и минералната вода.Царица Роза става представително лице на Общината за периода юни текущата година – юни следващата година и може да придружава Кмета при гостуване и официални срещи у нас и в чужбинаДо сега Царица Роза станаха Детелина Кавръкова за 2005 година, Савина Белчева за 2006 и Илияна Саръева за 2007 година. Водещ на спектакъла беше Драгомир Драганов.

@@
Архив новини » - Кукерите с награди от Перник
Posted by SB on 2008/1/30 16:25:46 (2554 reads )
Журито на XVII Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва 2008” с председател доц. Г.Краев определи наградите за участниците във фестивала, който се проведе в края на миналата седмица.
С награди от фестивала се завърнаха и кукерските групи на Община Павел баня. Кукерите от с. Търничене и с.Тъжа получават награда за поддържане и предаване на местната традиция. Награда за атрактивност получават кукерите от с.Турия, а кукерите от Габарево са наградени за интересно представяне на моменти от традиционната игра.

@@
Архив новини » - Станчо Несторов от Павел баня извади кръста
Posted by SB on 2008/1/8 14:03:31 (2632 reads )
16 годишният Станчо Несторов от Павел баня извади кръста от ледените води на река Тунджа. Вярва се, че който го извади бива честит и здрав през цялата година.
Отбелязването на Йорданов ден започна с празнична Света литургия в храм “Света Богородица” в града и продължи с литийно шествие до моста на река Тунджа. Кметът на Община Павел баня Станимир Радевски поздрави всички присъстващи и им пожела крепко здраве и успешна година.
Богоявление - Йордановден - е третият по значимост християнски празник през годината. Според библейската легенда на този ден Исус Христос е покръстен във водите на река Йордан от Йоан Кръстител.
 
Според народното поверие през нощта срещу Богоявление в глуха доба небето се отваря и всеки, който го види, ще получи от Бог това, което си пожелае. Вярва се още, че тогава спира водата, пречиства се, след което придобива голяма сила. Ако хвърленият във водата кръст замръзне, предвещава здраве и голям берекет. Ако пък времето е студено и сухо, се приема като знак за плодородна и добра година. Накрая - с китка босилек свещеникът напръсква хората за здраве.

@@@
Архив новини » - Харта на клиента на Община Павел баня
Posted by SB on 2007/12/19 9:37:09 (9552 reads )
УТВЪРДИЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА
ПАВЕЛ БАНЯ:   / П /
                         /Ст. Радевски/
 
 
 
 
 
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
 Водена от стремежа да отговори на повишените изисквания за модернизация на държавната администрация и от желанието да предоставя на всеки, който се нуждае, качествени услуги по отзивчив, прозрачен и ефективен начин, Община Павел баня разработи тази Харта на клиентите.

          Законите, имащи за предмет изграждането на нова система, която да подобри административното обслужване, дават рамката и насоките за неговото развитие – Административно процесуален кодекс,  Закон за администрацията, Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Закона за електронното управление и подзаконовите актове по прилагането им.
Целта ни е да разясним на потребителите на услуги какво могат да очакват от нашата администрация, как могат да го получат, какви са техните права на клиенти и как могат да ги защитят. Проучвайки техните мнения и препоръки, да заложим съвременни и по-високи стандарти на административното обслужване, за да отговорим адекватно на потребностите им.


КМЕТЪТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Кметът на община Павел баня ръководи цялостната изпълнителна дейност на общината. При изпълнение на своите правомощия той е подпомаган от администрация, разделена на обща и специализирана, която се ръководи от заместник кметове и секретар.
 
УСЛУГИТЕ НА НАШАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

            В общината се извършват административни и технически услуги на физически и
юридически лица.
            Видовете услуги, сроковете за извършването им и таксата или цената, ако има такива, може да намерите на таблото пред гише КАО и на интернет страницата ни.
 
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
                Общинска администрация Павел баня се ръководи от принципите на законност, откритост и достъпност, ефективност, обективност и безпристрасност, отговорност и отчетност , установени в Закона за администрацията и Административно процесуалния кодекс, както и при гарантиране на:
ü равен достъп до административните услуги и информация за административното обслужване;
ü качество на предоставяните услуги;
ü различни канали за достъп и предоставяне на административни услуги;
ü равнопоставено, честно и любезно отношение;
ü надеждна обратна връзка;
ü възможност за предоставяне на комплексни административни услуги.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
                Общинска администрация Павел баня следвайки принципите на административното обслужване си е поставила следните цели:
ü да модернизираме и повишим качеството на административното обслужване ;
ü да оргазираме и въведем различни канали за достъп и предоставяне на услугите в администрацията;
ü да осигурим участието на потребителите на административни услуги посредством механизма на „обратната връзка” – мнения, препоръки и др.
За осъществяване на тези цели ние имаме нужда от Вашето съдействие и бихме оценили високо всяко изказано от Вас мнение, критика или препоръка.

СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Отношение към Вас, клиенти:
*       Да Ви изслушваме с внимание, зачитайки личното Ви достойнство;
*       Да спазваме конфиденциалност относно запитвания и жалби на всеки един от Вас;
*       Да имаме равнопоставено отношение към всички Вас
 и всичко това независимо от Вашите потребности, социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения.
*       Да постигаме високо качество на предоставените услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаването им и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;
*       Да осигурим прозрачност,  професионализъм,  отзивчивост и възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване;
*       Да намалим възможностите за корупция, както и възможностите за обвинения в корупция;
*       Да Ви предоставяме необходимата информация при спазване на Закона за достъп до обществена информация;
*       Да спазваме стриктно Закона за защита на личните данни;
*       Да работим съвместно с други организации за предоставяне на усъвършенствани комплексни услуги, съобразени с Вашите изисквания.
 
Информация за Вас, клиенти:
ü При директната ни комуникация да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация по начин, удовлетворяващ Вашите изисквания;
ü Ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация, отговаряща на потребностите Ви ще получавате и от информационните табла и от киоск в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, от Интернет-страницата на Община Павел баня  www.pavelbanya.bg
ü За Вас сме подготвили ясни и лесно разбираеми формуляри и заявления, за да се опрости процеса на обслужване;
ü Всеки служител от общинската администрация излиза от анонимност и носи персонална отговорност за свършената си работа за Вас и Вие можете да го идентифицирате от картата с имената, длъжността му и звеното към което принадлежи.
При комуникацията си с Вас, клиенти:
ü Чрез ясни, лесно разбираеми, пълни и точни обяснения и консултации да удовлетворяваме Вашите потребности;
ü При запитвания от Ваша страна устните или писмените ни отговори да бъдат ясни, лесно разбираеми, пълни и точни.
Канали за достъп до информация и услуги:
Всеки от Вас може да използва различни канали за достъп до информация и услуги в зависимост от потребностите си:
Ø Гишета за административно обслужване - бул. "Освобождение" № 15 /партер/ с работно време от понеделник до петък от 8.00 до 17.00 ч. без прекъсване;
Ø Гишета за плащане на данъци - бул. "Освобождение" № 15 /партер/ с работно време от понеделник до петък от 08.00 - 17.00 ч. без прекъсване;
Ø В кметствата на територията на община Павел баня, с работно време
от понеделник до петък от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч..
Ø Интернет страница на Общината - www.pavelbanya.bg , където ще намерите информация за административните услуги, структурата на общинската администрация, телефони за връзка, електронни адреси, анкета за нивото и качеството на административното обслужване, актуални новини, обяви, възможност за проверка на състоянието на обработваните в Общината Ваши документи и др. електронни услуги;
Ø Киоск  в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Общината;
Ø Кутия в Центъра за административно обслужване за писмени сигнали, коментари, похвали, оплаквания, предложения и жалби;
Ø Информационни табла в ЦАО;
Ø Телефони на Община Павел баня - централа 04361/ 32 60,
Ø Факс – 04361/ 20 94
Приемни дни:
КМЕТ - сряда 09,00-12,00 ч.;
Заместник кмет "Финанси, бюджет и икономика" - сряда от 14,00 ч.;
Заместник кмет "Устройство на територията и строителство" - вторник от 10,00-12,00 ч.;
За приемния ден може предварително да се запишите на телефон 04631/ 32 60
 • Елекгронна поща  - mayor_ pb@mail.bg;
 • Поща на адрес: Общинска администрация, 6155 гр. Павел баня, обл. Стара Загора, бул.”Освобождение” № 15
 • Улеснили сме достъпа до услуги за Вас, клиенти в неравностойно положение, като сме направили рампа пред  фронтофиса за административно обслужване и плащане ва данъци ;
 • В открита и предразполагаща обстановка Вие, клиенти ще получавате дължимото внимание и уважение в получаването на административно обслужване.
Ние се ангажираме да вземем под внимание всяко Ваше предложение за допълнение и/или изменение в предоставяната информация, което Вие сте отбелязали чрез каналите за достъп.
Спазване на срокове:
 • Срокът за отговор на запитвания, постъпили по пощата или електронната поща, е до 7 дни.
 • Когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган - до 14 дни.
 • По искане за издаване на индивидуален административен акт - срокът е съгласно чл. 57 от АПК.
 • По искане за извършване на административна услуга, която не е свързана с издаване на индивидуален административен акт - до 30 дни.
 • При искане за достъп до обществена информация - до 14 дни.
 • Предложенията и сигналите, които  не са от компетентността на кмета на общината, се препращат не по-късно от 7 дни от постъпването им до съответните компетентни органи, с изключение на случаите в които се установи, че проблемът вече е поставен и пред тях. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала.
 • Решение по предложение или сигнал на гражданите и организациите се взема най-късно 2 месеца след неговото постъпване и се съобщава в 7-дневен срок на подателя. При сложни въпроси, срокът за вземане на решение по направено предложение може да се удължи до 6 месеца, за което се съобщава на подателя. Когато особено важни причини налагат, срокът за вземане на решение по подаден сигнал може да бъде продължен, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят.
 • Решенията по направените предложения и подадените сигнали не подлежат на обжалване.
 • Решението по подаден сигнал се изпълнява в едномесечен срок от постановяването му. По изключение, когато това се налага по особено важни причини, срокът може да бъде продължен, но с не повече от два месеца, за което се уведомява подателят.
 • Ако в предвидения срок не получите отговор от общинска администрация, попадате в случаите на т. н. "мълчалив отказ". Това е ситуацията, при която липсата на отговор се приравнява на изричен отказ, който може да се обжалва от Вас пред Административния съд.
 • Ние се ангажираме да Ви предоставим необходимата информация още при първия установен контакт с нас;
 • Ние се ангажираме да осъществим исканата административна услуга в законоопределените срокове;
 • Ще Ви уведомяваме, когато срокът се налага да бъде удължен, за причините и крайния срок, в който ще получите отговор.
Механизми за обратната връзка от клиента:
 • Анкетна карта за изразяване становище на гражданите по качеството на административните услуги;
 • Ние се ангажираме активно да търсим Вашите предложения, мнения, коментари, сигнали и оплаквания, които можете да дадете, като използвате вече споменатите различни канали за достъп;
 • Ние се ангажираме да анализираме Вашите предложения, коментари, похвали и оплаквания и да предприемаме съответните действия, когато те са в компетенциите на Община Павел баня;
 • Ние се ангажираме да отговорим писмено на всяка, подадена в писмена форма сигнал и/или жалба от Вас по повод лошо администриране.
И тъй като с Вас сме партньори в процеса на изграждане на ефективна администрация, се надяваме да проявите своята гражданска позиция,
а от Вас клиенти ще очакваме:
 • Да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват и да не проявявате агресивно поведение;
 • Да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;
 • Да се отнасяте с доверие към възможностите, които ви дават предоставените услуги или информация;
 • Да предоставяте пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга;
 • Да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.
Отговорност и отчетност:
 • Ние се ангажираме да измерваме удовлетвореността на потребителите на административни услуги от нашата дейност и да предприемаме необходимите действия за повишаването й;
 • Ние се ангажираме да извършваме административните услуги съобразно законите и да носим отговорност за качественото и срочното им изпълнение;
 • Ние се ангажираме постоянно да подобряваме достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги.
Ако клиентите имат оплаквания, ние искаме да знаем за това.
По жалба срещу незаконни, неправилни, или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията, ще се извърши проверка и ще отговорим писмено в едномесечен срок. Ако не можем да отговорим в посочения срок, писмено ще уведомим жалбоподателя за причините или необходимите допълнителни действия, както и за окончателния срок за отговор.
Важно е да се знае:
 • Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;
 • Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията;
 • Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация.
Ние работим в услуга на Гражданите и Гостите на Община Павел баня. Добросъвестното изпълнение на служебните ни задължения говори за висококачествена администрация и доволно общество.
Условията на бързоразвиващата се администрация налагат общинската администрация да реагира адекватно с минимизиране на рисковете.
Всички стандарти на административното обслужване са нормативно регламентирани от закони и подзаконови нормативни актове.
Периодично Хартата на клиента ще се актуализира, за да бъде в съответствие с настъпилите изменения в нашите дейности и за да отговаря на променящите се
Ние сме готови с нашите действия да гарантираме Вашите права.

Вярваме, че при добро сътрудничество и взаимно уважение, изпълнение на поетите ангажименти и отговорно поведение на всички, ще успеем заедно да направим администрацията на Община Павел баня ефективно работеща в полза на обществото.

Хартата на клиентите е утвърдена със заповед № 439 от 17.08.2007 г. на Кмета на община Павел баня и е актуализирана през месец май 2015 г. със заповед № РД-131 от 15.05.2015 г. на Кмета на Община Павел баня.
 

@@
Архив новини » - В поликлиниката вече е топло
Posted by SB on 2007/12/19 9:34:41 (2679 reads )
По нареждане на Кмета на Община Павел баня Станимир Радевски след 10 години поликлиниката в града отново е с отоплени коридори.
Отоплителната инсталация е конструирана за работа през 1999г., но поради настъпилите реформи в здравеопазването не заработва.
Миналата седмица след бърз ремонт локалното парно на поликлиниката е пуснато в действие. При работа с максимална мощност котелът изразходва приблизително 5 литра газьол на час, което е изключително икономично.

@@
Архив новини » - Вкоренено коледно дръвче за Областния управител
Posted by SB on 2007/12/19 9:14:12 (2730 reads )
“Коледна приказка”- това беше спектакълът – подарък за всички деца от община Павел баня от Кмета на общината Станимир Радевски и Областния управител на Област Стара Загора- Мария Нейкова, които лично присъстваха на спектакъла, и поздравиха всички деца като им пожелаха весели коледни и новогодишни празници, щастливо детство и много подаръци. В края на спектакъла всички деца получиха и лакомства.
Областния управител на Област Стара Загора Мария Нейкова си тръгна от Павел баня със вкоренено коледно дръвче - подарък от кмета на общината.

@@
Архив новини » - Интервю с Кмета на община Павел баня
Posted by SB on 2007/12/3 13:54:31 (3683 reads )
На 12 ноември тази година избраният със 70.88% от вота на избирателите за втори мандат Кмет на община Павел баня Станимир Радевски положи своята клетва.
За приоритетите, за нелеката работа на кмета, за тайната на един успешен мандат ще научите повече от интервюто ни с Кмета на община Павел баня Станимир Радевски.
 
Господин Радевски, спечелихте изборите за кмет на община Павел баня още на първи тур. Как ще коментирате вота на избирателите?
 По тази тема може да се говори много. Но изхождайки от опита на предходния ми мандат мога да кажа, че всичко има своите позитиви и негативи. Негативите, които преживях по време на местните избори тази година, бяха свързани с това, че от части се почувствах така сякаш нищо до сега не е свършено за благото на общината. Всичко онова, което остана зад гърба ми, всички онези успехи, на които хората се радваха, културният живот, възродените празници в общината, които получиха висока оценка от специалистите в тази област радваше мен и обикновените хора и ми даваше чувство на удовлетвореност от свършеното, от това, че моя труд не е хаотичен, не е напразен, че моята работа в продължение на четири години се е развивала, че е била успешна, че е била ползотворна за община Павел баня, която сега вече има коренно нов облик. Но в един момент, когато дойде време за нови местни избори, се почувствах като безделник, като човек, който не си е свършил работата така както трябва. Това разбира се мен не ме разочарова, тъй като резултатите от изборите бяха категорични. Хората повярваха в мен и в това, че мога да продължа със същия дух работата си, което от своя страна ми донесе и позитивите, вярата и надеждата, че бих могъл да продължа с още по- голямо желание започнатото дело в община Павел баня. Това от своя страна ме задължава да нося огромната отговорност за още повече и по- високо качество на работа. Да направя така, че на база опита, който имам от предходния мандат с работата в Общината и с Общински съвет да подходя с още повече сили за реализиране на Общински план за развитие 2007- 2013г. и Стратегията за устойчиво икономическо развитие на община Павел баня за периода до 2025г. и да работя за това Павел баня да се превърне в още по- търсен национален курорт.
Какви са приоритетите ви за идните четири години?
Нищо в община Павел баня не е спирало работата. Всички работеха интензивно в цялата община. Продължаваме стъпките по изпълнение на Общински план за развитие 2007-2013г. Предстои приключване на започнатите вече проекти по водопреносната мрежа и изграждане на колектора на ул.Стара планина и ул. Синьовец гр.Павел баня. В с.Горно Сахране изпълнението на такъв е готово. Приключихме с един голям етап от подмяната на канализационната мрежа в с.Тъжа. сега се работи и по проект за изграждане на колектор, който се надявам до края на годината да бъде финализиран. От опит знам, че това, което се прави под земята се забравя от хората. Разбирам желанието на жителите на общината за добре асфалтирани улици, осветление, но всеки един трябва да разбере, че строежа на една сграда започва от основите, а се събаря от покрива. Не може първо да асфалтираме, а после да разкопаваме готовите настилки, напротив- продължаваме първо с подземния кадастър. Там където сме приключили с ремонтните дейности ще пристъпим към асфалтиране. Притеснява ме само това, че в с.Турия нямаме готов подземен кадастър. Убеден съм, че в близко бъдеще ще се справим и с тази задача, била то и със собствени средства на общината, за да може да осигурим трасето, по което ще минава държавен път II – 56.
Като първи европейски кмет на община Павел баня, стремежите ми са свързани с това нашата община да се изгради като европейска, отговаряща на високите изисквания на Европейския съюз, тъй като имаме голям природен потенциал.  
Това в общ план предстои в близко бъдеще да бъде осъществено. Надявам се, че през тези четири години Община Павел баня ще има още по- голям възход във всяко едно отношение. Имам вече опита като кмет, позициите в ръководството на държавата, установените позитивни отношения, опита в изготвянето на проекти, без които не можем да разчитаме на европейските фондове. В тази посока са насочени и моите надежди и перспективи, за да може да реализирам желанията и мечтите на гражданите, дали вота си за мен.
В ежедневната си работа кметът на общината в определена степен разчита на екипа до себе си. Трудно ли се сформира работещ екип или каква е тайната на един успешен кмет?
Трудно. Ако някой каже, че е лесно, надявам се, че няма да се окаже прав. Като наближи време за избори проблемите се политизират. Появяват се конфликти, които са в тежест при ежедневната работа в общината, защото тези хора преследват повече личните си интереси и се стремят към постове, които не винаги отговарят на възможностите им. При сформирането на екип всяка партийна група търси пост в общината, който да бъде зает от неин представител. От тук започват и агресивните предизборни кампании. Но си мисля, че това не е начина, с който могат да бъдат спечелени избори. При сформирането на екипа си аз се въздържам от тези неща. Общината не е политически кабинет. Тук работят експерти и професионалисти. Тук трябва да са хора, можещи и знаещи, а не да се създават политически групи. Това е негативно явление в една община и аз се стремя да не допускам такива грешки. Работил съм и ще работя принципно, за което нося своята отговорност пред обществеността.
Вашата работа е пряко свързана с дейността на общинския съвет. Как мислите, по- лесно или по- трудно ще ви бъде да работите с новите представители в местния парламент?
Общински съвет Павел баян е изцяло подновен, като има само двама представители от миналия мандат. Но ние сме малка община и се познаваме. Що се отнася до работата на общински съвет- чрез медийното пространство ще се постараем да предадем максимална прозрачност на работата на местните старейшини, за да видят жителите на общината кои са техните избраници, какви качества и способности притежават, техните интереси и коментари. Всички ще могат да чуят и видят моите предложения, обсъжданията по тях и гласуването.
Пледирам за една толерантност между работата на Общинска администрация и Общински съвет, защото в крайна сметка политически или личностни интереси, различия в характерите трябва да бъдат загърбени и всичко да става в интерес на жителите на общината, за да бъдат решавани проблемите и общината да се развива към по- добро.   
Какво ще пожелаете на новите общински съветници?
Пожелавам им да загърбят политическите пристрастия. Да водят политическия си живот извън местния парламент. Повече дела и добри резултати през идните четири години, през които ще работим заедно.
Всички сме свидетели на това, колко много е ангажиран един кмет. Но все пак, когато успеете да откраднете минути от забързаното си ежедневие, как си почивате?
За съжаление, наистина ми остава много малко свободно време. Изключително рядко почивам събота и неделя, а и през празниците. Малкото време за отдих между ежедневните ми ангажименти прекарвам с конете. С тях и двете ми кучета си почивам и се забавлявам. Те са чудесни приятели. Едно от най- големите ми удоволствия е ездата. Така разхождайки се с коня си по местата, които в началото на втория ми мандат бяха наводнени и виждайки разрушените съоръжения за поливане на парковата зона в Павел баня, падналия мост за “Манастирчето” и този в с.Скобелево, осъзнавам силата на природата, срещу която сме безсилни. Но ние продължаваме да се борим и да решаваме възникналите проблеми. Продължаваме да възстановяваме разрушеното и пораженията от природната стихия. Ще се справим!
И за да завършим нашия разговор с поглед, отправен напред към бъдещето какви са мечтите на кмета Станимир Радевски?
Мечтите ми са безкрайни. Мечтата ми е да завършим подземната инфраструктура на община Павел баня. Да се изградят пречиствателни съоръжения и да бъдат благоустроени всички населени места на територията на общината. Всичките села в общината са хубави и към всяко едно от тях се отнасям с уважение. Удовлетворен съм от това, което съм направил в отделните села, защото знам, че хората разчитат на мен. Никога не съм имал пристрастия към някое определено село. Насочвам усилията си там, където е най- тежко положението на хората.
Какво ще пожелаете на жителите на община Павел баня?
Пожелавам им здраве, лично и семейно щастие. Никога да не ги напуска вярата в живота им и да са убедени, че всичките им мечти ще се реализират. Това, което видяха през изминалия мандат ще бъде още по- добро и с още по- големи успехи. Разчитам на тяхната помощ и на тяхното съдействие, за да решаваме проблемите заедно. Надявам се, че в края на втория ми мандат ще се поздравим с още по- завидни резултати.
Господин Радевски, благодарим ви за това интервю и ви пожелаваме много успехи в нелеките начинания, които сте поели като кмет на Община Павел баня.
Аз също ви благодаря за интервюто и искам чрез вас да отправя своя апел към жителите на общината за тяхната помощ в решаването на проблемите. Нека в това начинание взаимно да проявим разбиране и да продължим заедно.
                                                                                                               Интревюто взе Гергана Йорданова

@@
Архив новини » - Проливните дъждове
Posted by SB on 2007/11/21 11:58:56 (3358 reads )
В следствие от продължилите 3 дена проливни дъждове на територията на
Община Павел баня се повиши дебита и нивото на реките Тунджа, Габровници, Турийска и Тъжа.
Водите напуснаха коритата на реките и заляха:
     В с.Скобелево- залети са част от домакинствата, намиращи се в непосредствена близост до реката. Съборен е мостът пред етнографски комплекс “Дамасцена”.
В Турия- наводнени са част от домакинствата и десетки дворове.
 
 
 
Река Тъжа заплаши от заливане западната част на с.Търничене, но бързото действие на жителите на селото, които чрез чували с пясък запушиха пробойната в дигата на реката, предотвратиха наводняването на селото.
Река Тунджа излиза от границите на коритото и залива крайречната улица, където са наводнени няколко домакинства.
.
.
.
.
.
.
Обстановката в община Павел баня е тежка.
Кметът на общината Станимир Радевски и в момента е сред жителите на наводнените места.  
 .
.
.
 
 
Информация от Ст.сп. Гражданска защита Стефан Ангелов.

@@
Архив новини » Втори мандат за Станимир Радевски
Posted by SB on 2007/10/29 16:59:38 (2993 reads )
За втори мандат като кмет на община Павел баня е избран Станимир Радевски, който печели изборите за кмет на община със 70.60%. Това са 5 154 гласа от всички действителни 7 300. Резултатите са на база 100% обработени протоколи.
Според крайните резултати от местните избори с.Асен има избран кмет – Росица Вълкова Русева със 66.07%.
Дешка Колева Ганева е избрана за кмет на с.Долно Сахране с 67.98%.
Избора на село Манолово за кмет е Мурад Касим Моллаахмед, който печели със 70.21%.
Георги Йорданов Петров е избран за кмет на с.Скобелево с 57,62%.
С 64.54% от валидните гласове Ахмед Ибрям Ходжа печели на първи тур изборите за кмет на с.Търничене.
         На втори тур отиват кметовете по населени места както следва:
в с.Александрово на балотаж са Мехмед Алил Сарач с 28,66% и Теньо Костов Тенев с 23,91%;
в с.Габарево- Ахмед Ибрямов Контилев с 43,29% и Пенка Койчева Иванова с 23,99%;
в с.Горно Сахране- Руси Тенев Шиков с 46,01% и Христо Янков Христов с 32,19%;
в с.Осетеново- Шериф Мехмед Шериф с 43,55% и Петър Колев Райчинов с 35,32%;
в с.Турия- Невена Милева Соколова с 37.85% и Христо Стоянов Костеров с 28,29% и
в с.Тъжа- Нено Тенев Ненов с 33,24% и Стефан Христов Чернев с 32,83%.
 
Общинска избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал 4 от ЗМИ и въз основа на получените данни от протоколите на СИК реши:
Брой мандати за общински съветници 17
Общинската избирателна квота е 432 гл.
Избрани за общински съветници: независим кандидат 1бр. Инициативен комитет Христина Димова Петрова
Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции, получили действителни гласове не по- малко от общинската избирателна квота, както следва:
Политическа партия “ГЕРБ”- 4 бр.мандати
Политическа партия “Зелена партия”- 2 бр.
Политическа партия “Движение за права и свободи”- 6 бр.
Политическа партия “Българска социалистическа партия”- 4бр.
 
Валидните гласове за общински съветници са 7 344.
Избирателна активност за местни избори 2007г. за община Павел баня - 61.88%

@@
Архив новини » - Нова автобусна линия до Карлово от 1 ноември
Posted by SB on 2007/10/11 8:34:09 (2797 reads )
      На заседание на Областната транспортна комисия в Стара Загора, по предложение на Кмета на община Павел баня беше утвърдена нова автобусна линия   Казанлък - Павел баня - Карлово, която ще бъде открита на 1 ноември.
      Автобусът ще тръгва от Казанлък в 8:20ч., в Павел баня ще бъде в 8:50ч. и ще пристига в Карлово в 10:00ч.
      По този начин ще се удовлетвори желанието на мнозина граждани да имат връзка със селищата от съседната община Карлово и гр. Калофер.

« Предишна1 ... 24 25 [26] Следваща »
Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори