КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услугиИнформация

E_mail

Архив новини :
Posted by SB on 2010/3/19 11:41:21 (2738 reads )

         Кметът на община Павел баня г-н Станимир Радевски внесе за разглеждане на следващото заседание на Общинския съвет Отчет за изпълнение на Мандатната програма за 2009г. Основната цел, която си поставя вече втори мандат кметът на общината е Продължаване по пътя към утвърждаване на община Павел баня като силна, финансово независима община, предоставяща публични услуги на високо ниво, с добре развита местна инфраструктура, предлагаща туристически продукт с високо качество, съчетаващ рационално използване на геотермалните ресурси и природните дадености.
         Въпреки, че глобалната икономическа криза дава негативно отражение върху инвестиционните възможности на общината, темпът на инвестиции не е намален, а финансовата стабилност на Общината съхранена.
         В отчета на кмета са отбелязани всички нововъведения, свързани с поддържането на чистотата, на зелените площи, както и обновената инфраструктура на общината и извършените ремонти на училища и детски градини. Свършеното през миналата година допринася за изпълнението на целите, заложени в мандатната програма, както и в Общинския план за развитие, отчита кметът.
         Отчетени са и резултатите от усилията за привличане на външно финансиране, чрез максимално използване на възможностите на Програмите на ЕС и Плана за развитие на селските райони, както и за повишаване качеството на административните услуги – те да бъдат предоставяни по място и време удобни за гражданите и бизнеса
         В отчета са отбелязани и всички започнати дейности, които ще дадат резултат тази година. Сред тях са третирането на отпадъците и контролът на отпадните води. Община Павел баня е член на Регионална асоциация за управление на отпадъците, която е бенефициент по проект „Техническа помощ за управление на отпадъците в регион Стара Загора, Луковит и Костенец” по оперативна програма „Околна среда”.