КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услугиИнформация

E_mail

Архив новини :
Posted by SB on 2009/10/27 11:53:16 (2350 reads )

Кметът на община Павел баня г-н Станимир Радевски взе участие в откриването на волиера за аклиматизация на белоглави лешояди на 21 октомври 2009 година, който се намира на територията на община Павел баня над селата Тъжа и Манолово. Събитието се реализира от Дружеството за защита на хищните птици и партньорските организации и с финансовата подкрепа на “Енел Марица Изток 3” АД и Прайсуотърхаус Купърс.
Преди да бъде прерязана лентата, водещата на събитието покани г-н Радевски като човек, постигнал много успехи в управлението на общината, по стара българска традиция да излее менчето с вода.
Лентата прерязаха заедно областният управител Йордан Николов, мениджърът на Енел за България Джон Кларк, директорът на Национален парк “Централен Балкан” Нела Рашевац, заместник- председателят на Фондацията за защита на лешоядите Хуан Санчес и кметът на община Павел Баня Станимир Радевски.
Това е най-съществената стъпка от проекта за повторно заселване на белоглавия лешояд в региона, който се разработва от Дружеството за защита на хищните птици. Основната цел на проекта е реинтродукцията на вида в Национален парк “Централен Балкан” и привличането на диви белоглави лешояди. В България белоглавият лешояд е защитен от Закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга.
До момента пренесените от Испания в България птици са 18 и в близките години се планира да се пренесат още 150. Три години е периодът, за който белоглавият лешояд се аклиматизира.