Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Процедури по ЗОП : ОП-2020-6 СМР по общ. ВИК, улична мрежа, пътна инфрастр...
Posted by SB on 2020/6/11 11:12:00 (381 reads )

ОП-2020-6 СМР по общ. ВИК, улична мрежа, пътна инфрастр...

ОП-2020-6 СМР по общинската ВИК, улична мрежа и пътна инфраструктура и съоръжения към нея за нуждите на община Павел баня