КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услугиИнформация

E_mail

БЮДЖЕТ :
Posted by SB on 2019/1/7 17:10:51 (1228 reads )

Обсъждане на Проекта за Бюджет 2019

Информация за проекта на бюджет 2019г. на община Павел баня, - 10.01.2019Г.

Решение 808 от 08.02.2019г. - 20.02.2019Г.

Бюджет 2019г. - 20.02.2019Г.

Строителна програма 2019г. - 20.02.2019Г.

План-сметка ТБО 2019г. - 20.02.2019Г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. януари), публикуван на 25.04.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. февруари), публикуван на 25.04.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. март), публикуван на 25.04.2098г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(първо тримесечие), публикуван на 13.05.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. април), публикуван на 13.05.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. май), публикуван на 12.06.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. юни), публикуван на 08.08.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(второ тримесечие), публикуван на 08.08.2019г.Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. юли), публикуван на 13.08.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. август), публикуван на 13.09.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. септември), публикуван на 23.10.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(трето тримесечие), публикуван на 23.10.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. октомври), публикуван на 12.11.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. ноември), публикуван на 20.12.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(м. декември), публикуван на 04.02.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2019(четвърто тримесечие), публикуван на 05.03.2019г.