КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услугиИнформация

E_mail

Архив новини :
Posted by SB on 2015/12/22 14:34:10 (1751 reads )

Във връзка с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2014-2020 и План за действие в изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през 2015-2016 г. на РИО-Стара Загора, една от дейностите  на регионално ниво е "Пътуващ куфар на приказките".
Книжките с приказките, осигурени от община Павел баня, ще бъдат на разположение на всяка детска градина от общината в продължение на две седмици, през които децата ще се запознаят с приказките, ще направят илюстрации, драматизации и други дейности,според желанието на екипите.
"Куфарът с приказки" ще се предава от детската градина домакин на следващата детска градина по график.
В края на пътуването  през месец април 2016 година в Регионална библиотека, гр.Стара Загора ще бъде направена изложба, драматизации, игри с родители и други инициативи.
В община Павел баня "Куфарът на приказките" започна своето пътешествие от ЦДГ"Незабравка" с.Тъжа.
Специално подготвен от екипа на детската градина "Куфарът на приказките" беше представен на децата от двете групи на специално тържество, с участието на деца-герои от приказките. Децата трябва да осъзнаят, че не е нужно да се хвалим, колко книги имаме, а колко сме прочели и разбрали! Защото да си толерантен, мил, добър и емоционално обогатен, можеш да го постигнеш с помощта на книгата!