КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услугиИнформация

E_mail

Архив новини :
Posted by SB on 2015/10/13 11:48:05 (1895 reads )

ГОТОВИ СА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБСЛЕДВАНИЯ НА ДВЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ПАВЕЛБАНЯ
Изготвени са техническите паспорти съгласно чл. 176 б, ал. 2 от ЗУТ, както и обследванията за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност на ЦДГ „Радост“, с. Осетеново и ЦДГ „Синчец“, град Павел баня.
Двете детски градини ще бъдат предложени за финансиране от Национален доверителен екофонд. При осъществяване на първия етап на проекта“Енергийно ефективна образователна инфраструктура в община Павел баня“ за енергоспестяващи мерки бяха усвоени 850 269,68лева само за СМР. Санирани са СОУ „Христо Ботев“ и ПГ по РХ в град Павел баня и основните училища в Габарево, Горно Сахране и Скобелево, община Павел баня.
Екипът, подготвил и осъществил първи етап оцени положителните страни и недостатъците при кандидатстването. При новия етап ще се финансират не само саниране на сградите, топлоизолация на покривите и подмяна на дограмата, но и цялостна подмяна на отоплителната инсталация и покривите на сградите.