КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услугиИнформация

E_mail

Архив новини :
Posted by SB on 2015/7/28 10:14:42 (1964 reads )

 В хода на проверката, комисията установи нарушения в кметства - с. Манолово,с. Долно Сахране, с. Александрово и с.Скобелево. В другите кметства не бяха констатирани нарушения. Адресните регистрации, за които е установено че са извършени в нарушение на чл.92 или чл.99а от ЗГР ще бъдат заличени със Заповед на Кмета на общината. Комисията състави Протокол, който е обявен в сайта на Община Павел баня и на информационното табло пред сградата на общинска администрация

Протокол от проверка за спазване на изискванията на чл.92 или чл.99а от Закона за гражданска регистрация