Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Проект "УЧА СЕ ДОКАТО ИГРАЯ"
Posted by SB on 2015/3/6 14:02:30 (2067 reads )

- Проект "УЧА СЕ ДОКАТО ИГРАЯ"

 
 
    Това е наименованието на проекта, който ОУ „Васил Левски”, с.Горно Сахране спечели единствено през тази година от община Павел баня по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО– ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”, модул„Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” към МОН,на стойност 10 000 лв.
   Със средствата по проекта eоборудвана стая за занимания по интереси,съобразена с изискванията на съвременното модерно европейско училище. Осигурени са материали, консумативи, книги и игри, като по този начин се развива пълноценно потенциала на учениците
от начален етап чрез осигуряване на допълнителни условия за умствено, физическо и творческо развитие и успешна социална адаптация.
        Така се допринася за формиране и подобряване на знанията и уменията на учениците чрез умело съчетаване на игра и учебен процес.
        Създават се условия за осигуряване безопасността и контрола на децата за времето, в което не са с родителите си и са защитени от опасностите на заобикалящата ги среда.