КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услугиИнформация

E_mail

Архив новини :
Posted by SB on 2008/10/3 8:32:10 (2504 reads )

На заседание на Областния съвет по заетостта, което се проведе на 23 септември под ръководството на заместник-областния управител Румяна Друмева бяха обсъдени и гласувани предложенията от област Стара Загора за регионални проекти в Националния план по заетост за 2009 г. Предложени бяха 3 проекта, един от които на община Стара Загора и 2 на община Павел баня. С реализацията на тези проекти община Павел баня отново ще затвърди водещата си позиция на най-голям работодател в областта. Единият проект, който ще осигури работа на 3 души е Център за обслужване на хора с увреждания. Чрез осигуряване на заетост в центъра на 3-ма безработни лица с увреждания ще се подпомогне тяхното пълноценно участие в социално-икономическия живот. Същевременно чрез дейността на центъра да се повиши качеството на информацията и услугите, които се предоставят на другите, посещаващи курорта Павел баня. Другият проект е по програмата „Учим заедно” и предвижда заетост в основните училища на община Павел баня на 7 младежи / предимно жени / до 25 години, завършили средно образование, като”помощник-възпитател”, които да подпомагат учителите и възпитателите в основните училища и да мотивират учене и извънкласни занимания у учениците от основните училища. Основната цел на проекта е Осигуряване на заетост на младежи в община Павел баня, с цел реализация на младите хора от етническите малцинства и намаляване на безработицата.