КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услугиИнформация

E_mail

Архив новини :
Posted by SB on 2008/7/27 20:28:48 (2743 reads )

На 24.07.2008 г. в зала “Младост” на Читалище “Напред” гр.Павел баня се проведе редовно заседание на Общинския съвет на община Павел баня. По първа точка от дневния ред след бурни дебати общинските съветници отхвърлиха предложението на кмета на общината за прехвърляне средства от строителната програма за довършване канализацията на ул. Победа в с. Габарево, въпреки че  кмета на селото подкрепи това предложение. Бяха приети предложените промени в бюджета с цел осигуряване необходимите средства за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда”, както и за закупуване на нов сметосъбирачен автомобил.
            За представител на Общински съвет Павел баня в Областния съвет за развитие единодушно бе избрана Величка Тодорова – общински съветник от групата на БСП. Наредба No 1 бе допълнена със забрана за носене на газово оръжие в обществените заведения.
Местните старейшини приеха Отчет за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Павел баня /2006-2008г./ и Общинска програма за закрила на детето за 2008 г. Временната комисия относно дейността на Алтея ЕООД представи списък с лекарствени средства, най-често употребявани от населението на общината, чиито цени ще бъдат намалени за сметка на търговската отстъпка, като планираните дивиденти на общинското дружество в края на годината ще бъдат намалени.
            Сключването на тристранно споразумение между Община Павел баня, Общински съвет Павел баня и ЕТ „Паун – Павел баня – Теньо Паунов” беше отложено за уточняване на клаузите в това споразумение.