КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услугиИнформация

E_mail

Архив новини :
Posted by SB on 2008/7/11 9:44:35 (2620 reads )

      Започна изпълнението на проект „Основен ремонт на ЦДГ „Незабравка”, с. Тъжа. Проектът е финансиран от Социално-инвестиционния фонд и е на стойност 310 хиляди лева. След изпълнението на проекта резултатите ще бъдат нов покрив, саниране на сградата, включително подмяна на дограмата с цел повишаване енергийната ефективност, фасадно боядисване, както и поставяне на детски люлки.
      Своя храмов празник – 8 септември – Рождество Богородично и Празник на града и общината, Павел баня ще посрещне и с ремонтирана църква. Община Павел баня спечели проект по програма Красива България към Министерството на труда и социалната политика. Проектът на стойност 67 хиляди лева предвижда ремонтиране на покрива на храма, фасадно боядисване както и ремонт на сградата на неделното училище.
      Кметът на община Павел баня Станимир Радевски внесе проектопредложение за финансиране по оперативна програма „Околна среда”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, процедура “ Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”. Проектът е на стойност 1 300 000лв и предвижда Реконструкция на ВиК мрежата в гр. Павел баня.
      Рампа за достъп на лица с увреждания пред Читалище „Напред” гр. Павел баня ще зарадва всички жители и гости на курорта. Кметът на община Павел баня подписа договор за финансиране с Агенцията за хора с увреждания. В годината на равните възможности, община Павел баня ще реши един отдавна наболял проблем за хората с увреждания, посещаващи курорта – достъп до културните мероприятия в читалище „Напред”, библиотеката и Туристическия-информационен център.