КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услугиИнформация

E_mail

Архив новини :
Posted by SB on 2014/3/24 10:08:27 (1625 reads )

Като бенефициент по проект ”Обучение на служителите в община Павел баня за по-добро административно обслужване”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, Общинска администрация Павел баня успешно приключи Дейност 1 от проекта, в рамките на която 10 служители на ръководни длъжности преминаха 5 модула на обучения към Института по публична администрация, имащи за цел да изградят познания за функционирането на прозрачна администрация без корупция и без конфликт на интереси. Обученията ще доведат и до промени в организацията на дейността на общинската администрация, както и до подобряване обслужването на гражданите и бизнеса. В рамките на проекта предстои провеждането и на обучения за служители по ключови компетенции, които ще повишат  квалификацията им и ще допринесат за ефективността на тяхната работа. В дългосрочен план чрез горепосочените дейности проектът цели да подобри административно обслужване в Община Павел Баня и удовлетвореността на гражданите от предоставяните услуги.