Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - До края на януари подаваме патентни декларации
Posted by SB on 2014/1/13 16:48:58 (1760 reads )

- До края на януари подаваме патентни декларации

 
На 31 януари 2014 година изтича срокът за подаване на данъчна декларация за облагане с патентен данък. Това е и срокът за заплащане на първата част от четирите вноски на дължимия данък. За останалите три равни вноски сроковете са съответно 30 април, 31 юли и 31 октомври 2014 година.
С патентен данък се облагат доходите на физическите лица, както и на едноличните търговци, които извършват дейности, посочени в приложение № 4 към ЗМДТ. Данъчните декларации могат да се подават в Общината, на чиято територия се намира обектът, в който се развива патентната дейност. Отново там, в касите на данъчните служби, могат да бъдат извършени и плащанията на съответните данъчни вноски.
При неспазване на сроковете за подаване на декларациите, както и при невнасяне на дължимите патентни данъци на лицата ще бъдат налагани санкции, както и парични глоби.