КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услугиИнформация

E_mail

Архив новини :
Posted by SB on 2008/3/28 14:01:37 (2627 reads )

На 27.03.08г. Кметът на община Павел баня Станимир Радевски откри първата информационна среща по проект „Изграждане на местен капацитет за обществен диалог в сферата на опазване на околната среда в общините Павел баня и Брезово”. Проектът е финансиран от Европейския съюз по програма ФАР “Развитие на гражданското общество” 2005г. и се изпълнява от РАО “Тракия”.
Доцент Иван Върляков – Изпълнителен директор на РАО “Тракия” поздрави присъстващите и завърши с тава, че ако ние сами не си помогнем, нищо добро не ни чака.
На срещата присъстваха Кметовете на кметства на територията на община Павел баня, общински съветници, младежки общински съвет, ученици от СОУ “Христо Ботев” и граждани, съпричастни към проблемите на екологията.
Модераторът на проекта Христина Николова разясни на присъстващите, че целта му е да бъде повишен капацитета на гражданското общество в общините Павел баня и Брезово. Стана ясно, че организаторите предвиждат две информационни срещи, четири тематични екологични форуми, създаване на мрежа за между общинско сътрудничество в сферата на опазване на околната среда, издаване на сборник “България и европейския опит в сферата на екологията”, наръчник “Имам право да знам” и издаване на брошури, съдържащи представената информация в теоретичните части на всеки от форумите. В проекта ще бъдат привлечени като преки участници 400 човека- представители на местните власти, бизнес, неправителствени организации и младежи, граждани.
По този начин ще се цели стимулиране на гражданското участие в двете пилотни общини при решаване на въпроси в сферата на опазване на околната среда, повишаване на ефективността на управленските решения на основата на активно регионално сътрудничество, целящо подобряване на екологичните условия в района.
Опитът от реализирането на този проект ще бъде мултиплициран в останалите общини, членуващи в РАО “Тракия”.
Младежите, които присъстваха на срещата споделиха пред присъстващите своя опит в дейностите по екология и инициативите, които са поели в рамките на програмата на община Павел баня за приветлива и чиста община под мотото “Да спасим природата на Розовата долина”. Интерес за тях ще представлява и създаването на екологичния интернет форум към сайта на РАО “Тракия”. По този начин ще бъде осигурена надеждна представителност на гледните точки на различните целеви групи и заинтересовани страни при обсъждане на актуални теми. Създаването на екофорума ще разшири кръга на участниците в проектните дейности. По този начин ще бъде дадена възможност на неограничена от мястото на провеждане на дейностите аудитория да участва във виртуалните дискусии.
Първият екологичен форум ще бъде проведен в гр.Павел баня през месец април. На него ще присъстват и представители от община Брезово.