КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги



Информация

E_mail

Актуално :
Posted by SB on 2008/3/25 10:54:20 (1462 reads )

Общинска програма за приветлива и чиста
община под мотото
“Да спасим природата на Розовата долина”.
 
14.04 - 21.04.08г.
 
“Да спасим Розовата долина от найлоновите торбички”-
инициатива на Кмета на община Павел баня Станимир Радевски
 за събиране на употребявани найлонови торбички но територията
 на общината. Участват ученици  от 1- 4 клас.
Организаторите са предвидили награда- екскурзия до гр.В. Търново
за класа, събрал най-много употребявани найлонови торбички и
индивидуални награди - Велосипед, цифров фотоапарат и МР3 - плейър.
 
 
21.03.08г. от 12.00ч.
 
Залесяване на паркови зони и горски терени на
територията на община Павел баня. Участват ученици от
СОУ “Христо Ботев” и ПГ по РХ гр.Павел баня, представители
 на общинска администрация и Държавно лесничейство Павел баня.
 
 
27.03.08г. от 10.00ч.
зала “Младост”
 гр.Павел баня
 
Информационна среща по проект “Изграждане на         
местен капацитет за обществен диалог в сферата на
опазването на околната среда в общините Павел баня и Брезово”.
Организатори са община Павел баня и РАО “Тракия”.
 
 
07.04.08г. от 10.00ч
с. Асен
 
Залесяване в землището на с.Асен, община Павел баня.
Участват служители на Държавно лесничейство Павел баня,
ДДС “Мазалат” с.Горно Сахране, представители на общинска
администрация и жители на селото.
 
 
08.04.08г. от 13.00ч.           
зала “Младост”
гр.Павел баня
 
Беседа на тема “Природата на Павел баня- знакът
за европейски град”. Участват ученици от СОУ
“Христо Ботев” гр.Павел баня.
 
09.04.08.г. от 10.00ч.
гр.Павел баня
 
Залесяване в паркови зони на територията на гр.Павел баня.
Участват служители на Държавно лесничейство и жители на
община Павел баня.
 
 
10.04.08г. от 13.00ч.           
училища и детски
градини
 
“Да засадим дърво”- инициатива за засаждане на дървесни
видове в дворовете на училища и детски заведения на
територията на община Павел баня. Участват деца и ученици
от общината, служители на Държавно лесничейство Павел баня
и ДДС “Мазалат” с.Горно Сахране и представители на
общинска администрация.
 
 
11.04.08г. от 12.30ч.
 
Открит урок “Да отворим сърцата си за природата”. Участват
 ученици от Професионална гимназия по ресторантьорство и
хотелиерство гр.Павел баня.
 
 
22.04.08г. от 9.00ч
по населени места
 
“Ден на Планетата Земя”- Почистване на локални
замърсявания на територията на община Павел баня. Участва
общинска администрация на община Павел баня. 
 
 
22.04.08г. от 13.00ч.
гр.Павел баня
 
Награждаване на участниците в инициативата на Кмета на
община Павел баня Станимир Радевски “Да спасим розовата долина
от найлоновите торбички”.