КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услугиИнформация

E_mail

Архив новини :
Posted by SB on 2013/4/25 15:03:12 (1785 reads )

На 22 април отбелязваме Деня на Земята. Това е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души.
Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 хил. партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата и съхраняване на живота върху нея. Мрежата има за цел да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.
През 1990 г. празникът е обявен за международен, а България се включва в отбелязването му през 1993 г.
От 2004г. този ден се отбелязва и в община Павел баня. Денят е обявен за неучебен със Заповед на Кмета на общината и в този ден в различни екологични мероприятия участват над 1200 ученици от общината. С дейности по почистването се включиха и културните клубове на пенсионера в населените места на община Павел баня. Участие взеха, както всяка година и служители от Общинска администрация.
Да почистим България за един ден – под това мото в събота на 20 април в почистването се включиха над 500 жители на община Павел баня във всички населени места. Бяха събрани допълнително 35 тона за дните 20 и 22 април отпадъци, които трите сметосъбиращи машини извозиха сметта на сметището в град Казанлък.