КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услугиИнформация

E_mail

Архив новини :
Posted by SB on 2008/2/28 19:52:53 (2959 reads )

На своето заседание от 28.02.2008г. общински съвет Павел баня не прие предложението на Кмета на общината за структура на общинска администрация. Групата на ПП БСП внесе допълнително предложение за промяна структурата на общинска администрация като местните старейшини предлагат: 1 заместник кмет; длъжността по Образовани, Спортни дейност и звено “Еконадзор” да останат в основната численост на делегираната държавна дейност “Общинска администрация”, като се запази общата численост от 60.5 бр. за сметка на директорите на дирекции, които да съвместяват и други длъжности, намаление във финансовия отдел и да отпаднат до-финансираните 2 бр. ; назначаването на служители в общинска администрация да става с конкурс, като в комисията бъдат включени двама представители на Общински съвет, като се даде предимство на кадрите от община Павел баня.
Общинските съветници приеха отчет за изпълнение на бюджета за 2007г., направиха разисквания по Общински бюджет 2008г., но приемането му беше отложено за следващото заседание.
Предложенията за разкриване на детски ясли в с.Александрово и дневен център за стари хора с.Манолово също бяха отложени за следващото заседание, поради обвързаността им с бюджет 2008г.
Бяха взети решения за закриване на ОУ “Христо Ботев” с.Долно Сахране, поради драстично намаляване броя на учениците и ОДК гр.Павел баня, поради липса на финансиране след въвеждане на делигираните бюджети в образованието.