КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услугиИнформация

E_mail

Архив новини :
Posted by SB on 2012/11/20 11:09:19 (2352 reads )

От 2011г. са в сила нови нормативни документи, поставящи изисквания към детското и ученическо хранене - Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения и Наредба №9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата. Многократно са актуализирани седмичните менюта, утвърдени със заповед на кмета на община Павел баня. При сключени договори за доставка на хранителни продукти за 2012г. с около 30% са повишени средно цените на продуктите. Издръжката на ЦДГ е изцяло местна дейност / 330 000 план за 2012г. /, като събраните такси покриват едва 18,8% от необходимата издръжка.
За 2011г. за храна са платени 85 900лв., а таксите за ЦДГ са 60 800лв. За 2012г. ще бъдат платени за храна до 100 000лв., а плана за таксите е 62 000лв.  През м. октомври 2011г. платени за храна 11 566лв. и средна стойност на храноден 1,50лв, през м. октомври 2012г. – 14 343лв. , средна стойност на храноден 1,70.Таксата за детски градини и детски ясли за сега е 25 лв. и е една от най-ниските в страната