КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услугиИнформация

E_mail

Архив новини :
Posted by SB on 2011/11/29 12:08:13 (2662 reads )

Кметът на община Павел баня Станимир Радевски взе участие в Годишната среща на Мрежата на общините, приятели на детето, която се проведе на 24 и 25 ноември в хотел Дедеман Принцес, гр. София. Община Павел баня беше официално представена от УНИЦЕФ в рамките на срещата. През 2011г. Павел баня премина успешно процедурата по оценка и сертифициране за участие в мрежата, в която от 2009г. са включени вече 15 от 264 български о0бщини.Мотивите за това на световната организация, бореща се и пазеща правата на детето са, че в общината и града гласовете и нуждите на децата са приоритетна политика на местната власт, превърнати в неделима част от програмите и решенията й.
Един от основните приоритети в обявената за приятел на детето община е образованието. Като през годините от двата мандата на настоящия кмет Станимир Радевски няма закрити училища, санирани са почти всички учебни сгради, разкрити са нови групи в детските градини и ясли, създадени са паркове и десетки места за отдих и игра, летни школи и различни извънкласни форми за обучение и интегрирано развитие на децата от ромската общност.