КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услугиИнформация

E_mail

Архив новини :
Posted by SB on 2011/10/5 12:35:51 (3564 reads )

      Преди началото на учебната година в детските градини в сила влязоха два нормативни документа за здравословното хранене на децата - Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения и Наредба №9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата.
                               От 26 септември съгласно чл.10, ал. 6 от Наредба № 6/10.08.2011г. във всеки присъствен ден от 10:00 часа във всички детски градини на община Павел баня на децата се предлага подкрепителна закуска / плодове /. Това ще увеличи необходимата сума за хранителни продукти с около 16 000лв. годишно, но проведената обществена поръчка за доставка на хранителни стоки дава възможност в рамките на офертата да се доставят плодовете, като в Бюджет 2011 са предвидени тези средства и таксата за детска градина остава 25 лв. месечно.
                ТУК родителите могат да се информират  за менюто на децата. При необходимост родителите могат да отправят и препоръки и жалби ТУК.
                До новата процедура за обществена поръчка за доставка на хранителни стоки за детските градини комисия ще преразгледа менютата и ще предложи промяна за пълно съотвествие на храненето в детските градини с изискванията на Наредбите.