Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Строг контрол на храните в детските заведения
Posted by SB on 2010/10/6 12:43:20 (2492 reads )

- Строг контрол на храните в детските заведения

Извършената проверка във връзка със Заповед № РД 11-662/07.09.2010г. на Генералния директор на НВМС за съвместна проверка с РИОКОЗ на състоянието и качеството на храненето в детските градини и кухни, която за община Павел баня не констатира нередности, а именно, че :
-          Храненето в община Павел баня се извършва по предварително съставено и одобрено меню, еднакво за всички детски градини;
-          При приемането на стоките се осъществява контрол от страна на медицинското лице и домакина на детската градина;
-          Всички проверени стоки са с добро качество и в срок на годност, етикирани и опаковани в потребителска опаковка с поставен идентификационен знак;
-          Храните се съхраняват правилно и разделно;
-          Всички кухни са снабдени с необходимото оборудване, хладилници, калибрирани термометри;
Независимо от резултатите от проверката , Кметът на общината е издал Заповед :
-          да се засили контрола по спазване на Договор №38/26.04.2010г. и Договор №40/26.04.2010г. , като се контролира не само вида на доставката, съгласно Приложенията по договорите, но и се контролира наличие на етикет на производител, срок на годност, идентификационен знак, състав на доставената храна и вид на доставената храна;
- Особено засилен контрол на директорите, домакинките и медицинското лице на детските заведения при доставката на месо, мляко и млечни продукти;
       -           Да се спазват всички изисквания на ХАСЕП система:
1.       Входящ контрол,попълване на всички контролни карти и дневници;
2.       Замерване със сондови термометри;
3.       Текуща и постоянна дезинфекция на складови помещения, хладилници, шкафове;
4.       Правилно съхранение на хранителните продукти
-           При съмнение за негодност да се спазват изискванията, произтичащи от Договорите за доставка на хранителни продукти.