Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

2019 : Януари 2019
Posted by SB on 2019/1/21 19:17:16 (1174 reads )

Януари 2019

Относно: Разрешаване изработването на проект за ПУП - 21.01.2019г.

Относно: Разрешаване изработването на проект за ПУП - 21.01.2019г.

Относно: Добавяне в списък за пътуващи - 21.01.2019г.

Относно: Програма за развитие на туризма - 21.01.2019г.

Относно: Приемане на Програма за развитие на туризма - 21.01.2019г.

Относно: Кандидатстване за отпускане на безлихвен заем - 21.01.2019г.

Относно: Изменение и допълнение на ПУО - 21.01.2019г.

Относно: Приемане на отчет за състоянието на Общинската собственост - 21.01.2019г.

Относно: Продажба на недвижим имот - 21.01.2019г.

Относно: Процедура по прекратяване на съсобственост - 21.01.2019г.

Относно: Обсъждане на проекта за бюджет 2019 - 21.01.2019г.

Относно: Изменение в наредбата за жилищния фонд- 21.01.2019г.

Относно: Предложение за приемане на Бюджет 2019 - 21.01.2019г.

Относно: Изменение на наредбата за местните данъци и такси - 21.01.2019г.

Относно: Отчет за изпълнение мандатната програма на кмета - 21.01.2019г.

Относно: Общински план за младежта - 21.01.2019г.

Относно: Отчет на МКБППМН - 31.01.2019г.