Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

2018 : Декември 2018г.
Posted by SB on 2018/12/13 13:52:48 (1145 reads )

Декември 2018г.

Относно: Приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците за 2019г. - 13.12.2018г.

Относно: Откриване на център за социална рехабилитация с. Асен. - 13.12.2018г.

Относно: Разрешение за изработване проект за ПУП - 13.12.2018г.

Относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. - 13.12.2018г.

Относно: Провеждане на извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК - 13.12.2018г.

Относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2019г. - 13.12.2018г.

Относно: Предоставяне за ползване на полски пътища и канали за стопанската 2018/ 2019г. - 13.12.2018г.

Относно: Изменение в Наредбата за местните данъци и такси - 14.12.2018г.

Относно: Добавяне в списък за пътуващи. - 18.12.2018г.

Относно: Отчитане и приемане на инвестиции- 18.12.2018г.

Относно: Провеждане на извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК - 19.12.2018г.