Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

2018 : Ноември 2018
Posted by SB on 2018/11/15 17:14:11 (1101 reads )

Ноември 2018

Относно: Актуализация на Инвестиционна програма за 2018г. - 15.11.2018г.

Относно: Допълнение №8 на ПУРОС за 2018г. - 16.11.2018г.

Относно: Допускане на процедура за изработване проект на ПУП - 16.11.2018г.

Относно: Актуализация на Инвестиционна програма за 2018г. - 16.11.2018г.

Относно: Продажба на недвижим имот с. Скобелево - 16.11.2018г.

Относно: Отдаване под аренда на имот с. Горно Сахране - 16.11.2018г.

Относно: Прекратяване на съсобственост с. Долно Сахране - 16.11.2018г.

Относно: Прекратяване на съсобственост с. Горно Сахране - 16.11.2018г.

Относно: Прекратяване на съсобственост с. Турия - 16.11.2018г.

Относно: Прекратяване на съсобственост с. Скобелево - 16.11.2018г.

Относно: Актуализация на Инвестиционна програма за 2018г. - 20.11.2018г.

Относно: Актуализация на Инвестиционна програма за 2018г. - 28.11.2018г.