Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

2018 : Юни 2018
Posted by SB on 2018/6/15 15:31:11 (1395 reads )

Юни 2018

Относно: Кандидатстване на община Павел баня с проект...- 15.06.2018г.

Относно: Кандидатстване на община Павел баня с проект...- 15.06.2018г.

Относно: Кандидатстване на община Павел баня с проект...- 15.06.2018г.

Относно: Кандидатстване на община Павел баня с проект...- 15.06.2018г.

Относно: Кандидатстване на община Павел баня с проект...- 15.06.2018г.

Относно: Кандидатстване на община Павел баня с проект...- 15.06.2018г.

Относно: Актуализация на инвестиционната програма за 2018г. - 19.06.2018г.

Относно: Допълнение № 5 на Програмата за управление на общинската собственост  - 20.06.2018г.

Относно: Изменение в кадастралната карта  - 20.06.2018г.

Относно: Продажба на поземлени имоти гр. Павел баня  - 20.06.2018г.

Относно: Предоставяне за управление на поземлени имоти с. Скобелево  - 20.06.2018г.

Относно: Изразяване съгласие за продажба на метален навес  - 20.06.2018г.

Относно: Изразяване съгласие за промяна начина на трайно ползване на имот - 20.06.2018г.

Относно: Промяна на вида територия на имоти  - 20.06.2018г.

Относно: Промяна на Наредба № 1 за обществения ред - 20.06.2018г.

Относно: Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 - 22.06.2018г.

Относно: Отчет на общински дълг за  2017 - 22.06.2018г.