Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Достъп до информация : - Заявления за достъп до информация
Posted by SB on 2017/2/21 15:36:47 (1175 reads )

- Заявления за достъп до информация

Заявления за достъп до информация и за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, такси за предоставяне на информация
 
Срок за изпълнение: 14 дни
Такси за предоставяне на информацията, съгласно заповед на Министъра на финансите № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. (в сила от 1 януари 2012 г.):
1. дискета - 1 брой - 0,50 лв.;
2. CD - 1 брой - 0,50 лв.;
3. DVD - 1 брой - 0,60 лв.;
4. разпечатване - 1 стр. (А4) - 0,12 лв.;
5. ксерокопие - 1 стр. (А4) - 0,09 лв.;
6. факс - 1 стр. (А4) - 0,60 лв.;
7. видеокасета - 1 брой - 3,25 лв.;
8. аудиокасета - 1 брой - 1,15 лв.;
9. писмена справка - 1 стр. (А4) - 1,59 лв.