Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Достъп до информация : - Отговорно звено за работа по ЗДОИ
Posted by SB on 2017/2/21 14:57:41 (1238 reads )

- Отговорно звено за работа по ЗДОИ

Отдел "Административно обслужване, ГРАО и ТО” е звеното, отговорно за приемане на заявления за предоставяне на достъп до обществена информация.
Адрес: община Павел баня
ул. „Освобождение” №15
6155 гр. Павел баня
Място за преглед на документи и информация, съгласно Закона за достъп до обществена информация: „Административно обслужване” в Центъра за административно обслужване при община Павел баня
Работно време: от 8.00 ч. до 17.00 ч. (от понеделник до петък)
Телефон за контакт: 04361 /22 63