Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Достъп до информация : - Вътрешни правила
Posted by SB on 2017/2/21 11:57:04 (1528 reads )

- Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА  ПАВЕЛ БАНЯ