Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

2017 : Януари 2017
Posted by SB on 2017/1/10 10:23:47 (2452 reads )

Януари 2017

Относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. - 10.01.2017г.

-----Допълнение към програмата - Публикувано на 23.01.2017г.

Относно: Отчет за състоянието на общинската собственост - 10.01.2017г.

Относно: Бюджет на община Павел баня за 2017г. Първа част - 11.01.2017г.

Относно: Бюджет на община Павел баня за 2017г. Втора част - 11.01.2017г.

-----Допълнение към Инвестиционната програма - Публикувано на 23.01.2017г.

Относно: Механизъм за разпределение субсидията за читалищата за 2017г.  - 11.01.2017г.

Относно: Отчет на Мандатната програма на кмета за 2016г.  - 13.01.2017г.

Относно: Определяне численост на персонала в ДСХ Търничени.  - 20.01.2017г.

Относно: Допускане на процедура по изменение на ПУП.  - 20.01.2017г.

Относно: Разрешение за изработване проект на ПУП.  - 20.01.2017г.

Относно: Програма за насърчаване използването на ВЕИ.  - 25.01.2017г.

Относно: Програма за енергийна ефективност  - 25.01.2017г.