Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

2016 : Юли 2016
Posted by SB on 2016/7/20 10:19:09 (2312 reads )

Юли 2016

Относно Актуализация на Бюджет 2016 - 20.07.2016г.

Относно Подкрепа за кандидатстване по проект на читалище с. Тъжа - 20.07.2016г.

Относно Подкрепа за кандидатстване по проект на читалище с. Осетеново - 20.07.2016г.

Относно Подкрепа за кандидатстване по проект на читалище с. Долно Сахране - 20.07.2016г.

Относно Подкрепа за кандидатстване по проект на читалище с. Александрово - 20.07.2016г.

Относно Подкрепа за кандидатстване по проект на читалище с. Габарево - 20.07.2016г.

Относно Подкрепа за кандидатстване по проект на читалище с. Горно Сахране - 20.07.2016г.

Относно Подкрепа за кандидатстване по проект на читалище гр. Павел баня - 20.07.2016г.

Относно Отдаване под аренда на имоти  гр. Павел баня - 20.07.2016г.

Относно Продажба на имоти  с. Горно Сахране - 20.07.2016г.

Относно Продажба на имот  с. Долно Сахране - 20.07.2016г.

Относно Продажба на имоти  гр. Павел баня - 20.07.2016г.

Относно Допълнение № 3 към Програмата за управление и разпореждане с .... - 20.07.2016г.

Относно Одобряване на максимален размер на новите задължения за разходи... - 20.07.2016г.

Относно Отдаване под наем на част от сграда - поликлиника гр. Павел баня - 20.07.2016г.

Относно Изразяване позиция на общината относно "Централен Балкан" - 20.07.2016г.

Относно Одобряване на ПУП  гр. Павел баня - 20.07.2016г.

Относно Одобряване на ПУП  гр. Павел баня - 20.07.2016г.

Относно Разрешение за изработване проект  на ПУП  гр. Павел баня - 20.07.2016г.

Относно Разрешение за изработване проект  на ПУП  с. Александрово - 20.07.2016г.

Относно Проект на предложение за промяна в Наредбата по чл. 9 - 20.07.2016г.

Относно Решение за членство в Асоциацията на българските градове и региони - 20.07.2016г.

Относно Разрешение за изработване проект  на ПУП  с. Александрово - 20.07.2016г.

Относно Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2015 - 20.07.2016г.

Относно Кандидатстване на община Павел баня по ПРСР 1 - 21.07.2016г.

Относно Кандидатстване на община Павел баня по ПРСР 2 - 21.07.2016г.

Относно Кандидатстване на община Павел баня по ПРСР 3 - 21.07.2016г.

Относно Кандидатстване на община Павел баня по ПРСР  4- 21.07.2016г.

Относно Актуализация на Бюджет 2016 - 21.07.2016г.

Относно Актуализация на Бюджет 2016 - 22.07.2016г.

Относно Покани за участие на ансамбъл "Детелини"... - 22.07.2016г.