Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив : ОУПО - Община Павел баня предварителен проект
Posted by SB on 2016/6/23 16:16:52 (2597 reads )

ОУПО - Община Павел баня предварителен проект

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ се публикува проект за Общ устройствен план на община Павел баня, който ще подлежи на обществено обсъждане и внасяне в Експертен съвет по устройство на територията.
.
.
.
.
.
ОУПО - Схеми
.