Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

2016 : Април 2016
Posted by SB on 2016/4/7 12:46:19 (2482 reads )

Април 2016

Относно Одобряване на ПУП с. Тъжа - 07.04.2016г.

Относно Разрешение за изработване проект на ПУП с. Виден - 07.04.2016г.

Относно Стратегия за образователна интеграция на децата от...- 13.04.2016г.

Относно Допълнение към Програма за управление и разпореждане с общ. собственост - 13.04.2016г.

Относно Отдаване под наем терен за кафе автомат - 14.04.2016г.

Относно Продажба на незастроен поземлен имот с. Габарево - 14.04.2016г.

Относно Отдаване под аренда на имоти с. Тъжа - 14.04.2016г.

Относно Прекратяване на съсобственост с. Осетеново - 14.04.2016г.

Относно Продажба на поземлени имоти с. Скобелево - 14.04.2016г.

Относно Продажба на поземлени имоти с. Долно Сахране - 14.04.2016г.

Относно Продажба на поземлени имоти с. Осетеново - 14.04.2016г.

Относно Продажба на поземлени имоти с. Горно Сахране - 14.04.2016г.

Относно Процедура по изменение на ПУП с. Манолово - 14.04.2016г.

Относно Процедура по изменение на ПУП с. Габарево - 14.04.2016г.

Относно Изработване на проект за  ПУП с. Турия - 14.04.2016г.

Относно Одобряване на ПУП с. Скобелево - 14.04.2016г.

Относно Кандидатстване на общината с проект за В и К - 21.04.2016г.

Относно Изплащане на дължими средства за компенсиране на намалени пътувания...  - 27.04.2016г.