Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Процедури по ЗОП : ОП-16-4 - Доставка на нетна активна електрическа енергия
Posted by SB on 2016/4/1 11:13:00 (3259 reads )

ОП-16-4 - Доставка на нетна активна електрическа енергия

Решение, публикувано на 01.04.2016г.

Обявление, публикувано на 01.04.2016г.

Документация, публикувано на 01.04.2016г.

Разяснение по процедурата, публикувано на 21.04.2016г.

Разяснение по процедурата, публикувано на 26.04.2016г.

Отваряне на ценови оферти, публикувано на 13.05.2016г.

Протокол 1 на комисията, публикуван на 26.05.2016г.

Протокол 2 на комисията, публикуван на 26.05.2016г.

Решение за избор на изпълнител, публикувано на 26.05.2016г.

Протокол за върнати гаранции, публикуван на 14.06.2016г.

Договор, публикуван на 01.08.2016г.

Информация АОП за сключен  Договор, публикуван на 02.08.2016г.

Протокол за върнати гаранции, публикуван на 03.08.2016г

Информация за извършени плащания, публикувана на 20.10.2016г

Информация за извършени плащания, публикувана на 26.10.2016г

Информация за извършени плащания, публикувана на 16.12.2016г

Информация за извършени плащания, публикувана на 06.01.2017г

Информация за извършени плащания, публикувана на 14.02.2017г

Информация  за извършени плащания, публикувано на 08.03.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 12.04.2017г.

Информация  за всички извършени плащания, публикувано на 31.08.2017г.

Информация  АОП за изпълнен договор, публикувано на 31.08.2017г.