Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Процедури по ЗОП : ОП-16-1 - Доставка на ел. енергия
Posted by SB on 2016/2/1 13:17:00 (2845 reads )

ОП-16-1 - Доставка на ел. енергия

Решение

Становище по предварителен контрол на АОП, публикувано на 22.02.2016г.

Решение за прекратяване, публикувано на 02.03.2016г.