Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Христо Стоилов и Георги Гечев - Почетни граждани
Posted by SB on 2008/11/27 15:56:55 (3881 reads )

- Христо Стоилов и Георги Гечев - Почетни граждани

На своето заседание от 27.11.2008г. Общински съвет на община Павел баня присъди званието „Почетен гражданин на гр. Павел баня” на двама изтъкнати общественици с достоен принос за развитието на града. Христо Стоилов Христов и проф. д-р Георги Йорданов Гечев са с изявени заслуги, оставили трайна следа в развитието на община Павел баня. Това са хора, които през целия си трудов и житейски път са отлични професионалисти, пример за млади и стари колеги, работили са за авторитета и честта на своето селище – Павел баня. Те и сега продължават своето достойно дело с висок професионализъм и патриотизъм. Удостояването им със званието „Почетен гражданин” е гражданското признание на жителите на общината за тяхното дело и ще ги подтикне да продължат да работят за Павел баня.
Христо Стоилов Христов получи званието за издаването на две исторически книги за Павел баня, за изключителни заслуги в областта на образованието, литературата и обществения живот, а проф. д-р Георги Йорданов Гечев д.м.н. за изключителни заслуги в областта на здравеопазването, развитието на Павел баня като балнеоложки център и принос в обществения живот.