Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Децата управляват община Павел баня
Posted by SB on 2015/5/11 18:06:48 (2142 reads )

- Децата управляват община Павел баня

По случай 9 май – Денят на Европа ученици от СОУ „Хр.Ботев” и Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство гр.Павел баня, избрани от техните съученици, се докоснаха до местното самоуправление, като влязоха в ролята на Общинска администрация.
Кадрие Адем – ученичка от 8 клас беше кмет на общината. Имаше заместник-кметове, главен секретар, гл.архитект, гл.счетоводител, специалисти по ЕСГРАОН, екология, земеделие и общинска собственост, култура и връзки с обществеността, човешки ресурси, местни данъци и такси, деловодство, касиер, технически секретар, дежурен ОбСО.
Учениците се запознаха с дейността на администрацията. Показаха интерес и загриженост за това как се развива община Павел баня, и споделиха лични впечатления и мнения за живота на младите хора.
Специалистите имаха поставени задачи от кмета на общината г-ца Адем, за изпълнението на които докладваха на заключителна оперативка.
В заключение г-ца Адем прочете обръщение към кмета на община Павел баня г-н Радевски, в което младите хора апелират да се подобри пътната инфраструктура в общината, чистотата и опазването на околната среда, да се спре безразборното изсичане на горите, да се обработват пустеещите земи, да има повече цветни алеи и детски площадки, да се привлекат туристи, като се изгради музей на база местен поминък, създаване на младежки клубове по различни интереси. Учениците благодарят за дадената им възможност да споделят своите идеи и пожелават успех на администрацията.