Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Преходни публикации : 21. ОП-2013 - Изложбена зала и ателиета за стари занаяти с.
Posted by SB on 2015/4/15 8:30:50 (2833 reads )

21. ОП-2013 - Изложбена зала и ателиета за стари занаяти с.

Описание, публикувано на 15.04.2015г.

Информация за извършени плащания, публикувано на 17.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикувано на 01.03.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.12.2016г.

Информация  АОП за изпълнен договор, публикувано на 12.12.2016г.