Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Преходни публикации : 19. Договаряне без обявление 2014 - Доставка на ел. енергия
Posted by SB on 2015/4/15 8:26:25 (2841 reads )

19. Договаряне без обявление 2014 - Доставка на ел. енергия

Описание, публикувано на 15.04.2015г.

Плащане - Публикувано на 27.04.2015г.

Информация за изпълнен договор - Публикувано на 27.04.2015г.