Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Преходни публикации : 10. ОП-2014 - Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа
Posted by SB on 2015/4/15 8:05:36 (2921 reads )

10. ОП-2014 - Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа

Описание, публикувано на 15.04.2015г.

Решение №1461 2014 КЗК, публикувано на 22.04.2015г.

Решение №4384 2015 ВАС, публикувано на 22.04.2015г.

Информация за върнати гаранции, публикувано на 29.04.2015г.

Договор, публикуван на 22.05.2015г.

Информация за върната гаранция, публикувано на 04.06.2015г.

Информация за извършени плащания, публикувано на 14.08.2015г., 12:50ч.

Анекс, влязъл в сила на 27.10.2015г., публикувано на 29.10.2015г., 17:20ч.

Информация за извършени плащания, публикуван на 03.12.2015г. 13:26

Информация за извършени окончателни плащания, публикуван на 14.01.2016г. 17:26

Информация до АОП за изпълнен договор, публикуван на 19.01.2016г. 10:55

Информация за върнати гаранции, публикувано на 19.02.2016г.