Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Процедури по ЗОП : ОП-15-2 Доставка на ел. енергия
Posted by SB on 2015/2/18 14:02:00 (3258 reads )

ОП-15-2 Доставка на ел. енергия

Решение

Становище на АОП за предварителен контрол, публикувано на 28.02.2015г. 09:38

Договор, публикуван на 24.03.2015г., 15:33

Информация до АОП за сключен договор, публикувано на 27.03.2015г. 08:34

Информация за извършено плащане, публикувано на 04.06.2015г. 17:42

Информация за извършени плащания, публикуван на 23.06.2015г. 10:02

Информация за извършени плащания, публикуван на 24.07.2015г. 15:12

Информация за извършени плащания, публикуван на 25.08.2015г. 16:03

Информация за извършени плащания, публикуван на 21.10.2015г. 08:32

Информация за извършени плащания, публикуван на 18.11.2015г. 16:26

Информация за извършени плащания, публикуван на 21.12.2015г. 09:53

Информация за извършени плащания, публикуван на 25.01.2016г. 19:47

Информация за извършени плащания, публикуван на 24.02.2016г. 08:47

Информация за извършени плащания, публикуван на 01.04.2016г.

Информация до АОП за изпълнен договор, публикуван на 19.04.2016г.