Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

--Т : ПП-14-1 Провеждане на обучения в Община Павел баня
Posted by SB on 2014/10/2 15:09:11 (3251 reads )

ПП-14-1 Провеждане на обучения в Община Павел баня

Публична покана

Алтернативен линк за изтегляне

Приложения

Алтернативен линк за изтегляне

Проектодоговор

Алтернативен линк за изтегляне

Разяснения по документацията

Протокол на комисията

Договор

Плащане - публикувано на 06.04.2015г.