Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Информационна среща за Общински план за развитие
Posted by SB on 2013/2/6 8:40:07 (2034 reads )

- Информационна среща за Общински план за развитие

 
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ В ПОДГОТОВКА ЗА РАБРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 - 2020
 
                „Стратегически рамки на новия програмен период, важни акценти и практическинасоки за разработване на общинския план за развитие 2014-2020 година“  беше темата на проведена информационна среща в община Павел Баня. На срещата присъстваха представители на общинска адмистрация Павел Баня, кметове и кметски наместници, читалища, НПО.
Лектор на срещата беше арх. Белин Моллов, експерт в сферата на регионалното развитие и стратегическото планиране. Арх. Белин Молловзапозна участниците със стратегическите и планови документи на новия програмен период, с плановия процес и представи връзката на общинските планове за развитие и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/. Арх. Моллов добави, че в около 60 града в България, ще се разработят ИПГВР, които ще допринесат за реализацията на визията и стратегията за развитие на града в съответствие с определените приоритети.
По думите на арх. Моллов общинският план за развитие на всяка община трябва да бъде изготвен до септември тази година, за да може чрез тях да влязат идеите за проекти на общините в Оперативните програми. Новото специфично за следващия програмен период е, че всяка община трябва да очертае визията, приоритетите и конкретните си проекти, да определят финансовата им рамка. На тази база ще се определят средствата на страната ни,  необходими за периода 2014 – 2020, които да залегнат в договора за партньорство.
Областният информационен център е създаден в рамките на проект „Изграждане на Областен информационен център – Стара Загора”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
               
За допълнителна информация:  
 Име на служител: Петя Ацинова,  управител
Тел:. 0889 199180