Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Ще се санират още училища и детски градини в общината
Posted by SB on 2012/7/24 13:40:18 (2414 reads )

- Ще се санират още училища и детски градини в общината

Кметът на община Павел баня Станимир Радевски подписа на 20 юли в София Договор за финансиране по националната схема за зелени инвестиции. Договорът е сключен с Националния Доверителен Екофонд/ НДЕФ / за финансиране на проект „ Енергийно ефективна образователна инфраструктура в община Павел баня“. Общия размер на финансирането е 1 090 136лв, като безвъзмездната финансова помощ е на стойност 926 616лв., а община Павел баня ще съфинансира проекта със 163 520лв. Одобрените енергоспестяващи мерки са за Детски ясли в Павел баня, СОУ “Христо Ботев“ и Професионалната гимназия в Павел баня, Основните училища в с. Скобелево, с. Габарево и в с. Горно Сахране. Предвидени са топлоизолация на външни стени, топлоизолация на покриви, подмяна на дограма.
Проектното предложение е подадено от община Павел баня след възложено и извършено енергийно обследване на горепосочените обекти. Финансирането на Зеления проект се осигурява чрез НСЗИ от Република Австрия в качеството на Страна-Купувач на Предписани единици емисии / ПЕЕ / по смисъла на чл. 142а и следващите от Закона за опазване на околната среда.